informace | cdm Petrinum

informace

Zde naleznete nejdůležitější listiny a dokumenty, upravující existenci a provoz Domova.

Církevní domov mládeže Petrinum
Veveří 462/15
602 00 Brno


IČ 00402419; DIČ CZ00402419
č.ú. 2978928399/0800 - faktury
č.ú. 389411931/2250 - studenti

Ke dni 28.4.2006 došlo ke změně názvu domova a to z  Církevního studentského domova PETRINUM na Církevní domov mládeže Petrinum. Právní forma se změnila z církevní organizace na školskou právnickou osobu.

Školní vzdělávací program, který je dokumentem, dle kterého je výchovně vzdělávací činnost v domově uskutečňována, je k nahlédnutí v  kanceláři domova.

  • Vnitřní řád CDM Petrinum 2022 (doc, 118Kb)
  • Školní vzdělávací program 2021 (doc, 118Kb)
  • Krizový plán CDM Petrinum 2021 (doc, 118Kb)
  • Minimální preventivní program CDM Petrinum 2021 (doc, 118Kb)
  • Stanovy Studentské rady (doc, 118Kb)
  • STANOVY SPOLKU PRO PETRINUM (doc, 118Kb)