současnost | cdm Petrinum

současnost

Středoškolský domov mládeže Petrinum ubytovává všechny středoškoláky a volnou kapacitu nabízí i vysokoškolákům. Charakterizuje nás přátelské prostředí a dobrá atmosféra, které jsou částečně odrazem rodin, ze kterých studenti pochází. Zodpovědnost, úcta k autoritě a snaha o dobrý život jsou společným jmenovatelem z kterého vycházíme. Snažíme se v této nastoupené cestě pokračovat a směřovat naše svěřence tímto směrem.

Domov je církevní – jeho zřizovatelem je biskupství. Přesto přijímáme všechny zájemce, bez ohledu na vyznání a hledáme společné styčné body, které nás spojují. Veškerá duchovní nabídka je dobrovolná a záleží na každém, jak s ní naloží. Naším cílem je všestranný osobnostní růst studentů. Proto nabízíme i sportovní a kulturní aktivity a ze strany studentů velmi rádi uvítáme a budeme spolupracovat s jakoukoliv jejich vlastní dobrou iniciativou a aktivitou. Rozvíjet to nejlepší co se nabízí a i tím se vyhýbat všemu škodlivému. O to se snažíme ve spolupráci s rodiči a především se samotnými ubytovanými.

Na závěr několik praktických informací pro školní rok 2023/24:

V domově je několik kluboven a prostor pro studium a navíc je zajištěn po dobu studia, klid v celém domově. Počet ubytovaných studentů je 107 a doprovází je 5 vysokoškolsky vzdělaných vychovatelů a kněz-spirituál domova. Chlapci jsou ubytováni ve 2-3ti lůžkových pokojích. Domov zajišťuje podle potřeby ( pokud nechodí studenti na oběd ve škole ) celodenní stravování.

Příspěvek na ubytování je pro:

SŠ 1100.-Kč/měsíc, VŠ 2600.-Kč/měsíc.

Studenti ze sociálně slabých rodin mohou požádat o slevu.

Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení se podávají do konce května. Pro případné další informace jsme Vám k dispozici na tel., mailu, či osobně.

Ing. Jan Suchý
ředitel domova

PRO Petrinum z.s.:

Spolek přátel PRO PETRINUM, z.s. zahájil v svoji činnost v roce 2022 a začal se pomalu rozrůstat o své první členy. Byl založen dnes už bývalými studenty CDM Petrinum. Jeho cílem je hmotná, finanční, organizační a duchovní podpora domova. Zakladatelé spolku vnímají CDM Petrinum jako místo, kde načerpali během svých studentských let mnoho dobrého a chtějí se podílet na dalším rozvoji této unikátní instituce. Spolek je otevřen všem přátelům a příznivcům CDM Petrinum.

Videodokumenty o našem domově

Zde máte možnost zhlédnout zajímavá videa, která byla natočena o našem domově a lidech zde žijících v uplynulých letech: