přihláška | cdm Petrinum

přihláška

Řádně vyplněnou příhlášku můžete zaslat poštou na adresu:

Církevní domov mládeže Petrinum
Veveří 462/15
602 00 Brno

nebo emailem na adresu:

reditel@petrinum.cz

Přihlášky ke stažení: